Piibli- ja Misjonikursus noortele

Toetada piiblikooli rahaliselt. Iga annetus loeb!
Saaja: EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus
Konto: EE781010220119257019
Selgitus: Piiblikooli annetus

Mis on Piibli- ja Misjonikursus?
Piibli- ja Misjonikursus (PMK) on 2011 aastal alguse saanud koolituskursus noortele kristlastele. Kursus kestab 9 kuud (septembrist maini) ning kokkusaamised toimuvad korra kuus ühel nädalavahetusel. Kursuse sihtrühmaks on 18-30 aastased koguduste noored. Tööd tehakse loengutes, seminarides, rühmades, vestlusringides ning iseseisvalt. Teemad, mida kursusel käsitletakse, on: Piibel, selle tekkelugu ning Piibel kui meie igapäevane leib, Jumal, kolmainuõpetus, Jeesus, lunastusõpetus, käsk ja evangeelium, Püha Vaim ja armuannid, diakoonia ehk kaastundlik teenimine, usuelu hoidmine, misjon, sakramendid, jutlus ja jutluse ettevalmistamine, rühmadünaamika ja rühma juhtimine, enesejuhtimine, hingehoid ja palju muud. Vaata varasemate kursuste kohta sissekandeid ka meie blogist: eelkpmk.blogspot.com.
Vaata meie tegemisi ka Facebookist.

PMKd on korraldatud Talu laagrikeskuses, Põltsamaa kogudusemajas ning ka Kose kogudusemajas. Sel aastal ollakse taas Põltsamaal.

Kes korraldab Piibli- ja Misjonikursust?

PMK korraldust veab eest meeskond, mida juhib Kadre Arikainen. Meeskonda kuuluvad Mattias Haamer, Johannes Ots ja Anna-Katariina Vaino.

PMK korraldust toetavad EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus, EELK Misjonikeskus ning EELK Usuteaduse Instituut.
Kursust rahastatakse läbi projektide, osavõtumaksude ja annetuste.