Piibli- ja Misjonikursus noortele

2020 / 2021 kursuse nädalavahetused on järgmised:
18. – 20. september 2020
02 .- 04. oktoober 2020
20. – 22. november 2020
18. – 20. detsember 2020
15. – 17. jaanuar 2021
19. – 21. veebruar 2021
19. – 21. märts 2021
16. – 18. aprill 2021
14. – 16. mai 2021

Mis on Piibli- ja Misjonikursus?

Piibli- ja Misjonikursus (PMK) on 2011 aastal alguse saanud koolituskursus noortele kristlastele. Kursus kestab 9 kuud (septembrist maini) ning kokkusaamised toimuvad korra kuus ühel nädalavahetusel. Kursuse sihtrühmaks on 18-30 aastased koguduste noored. Tööd tehakse loengutes, seminarides, rühmades, vestlusringides ning iseseisvalt. Teemad, mida kursusel käsitletakse, on: Piibel, selle tekkelugu ning Piibel kui meie igapäevane leib, Jumal, kolmainuõpetus, Jeesus, lunastusõpetus, käsk ja evangeelium, Püha Vaim ja armuannid, diakoonia ehk kaastundlik teenimine, usuelu hoidmine, misjon, sakramendid, jutlus ja jutluse ettevalmistamine, rühmadünaamika ja rühma juhtimine, enesejuhtimine, hingehoid ja palju muud. Vaata varasemate kursuste kohta sissekandeid ka meie blogist: eelkpmk.blogspot.com.

PMKd on korraldatud Talu laagrikeskuses, Põltsamaa kogudusemajas ning ka Kose kogudusemajas. Sel aastal oleme taas Põltsamaal.

Kes korraldab Piibli- ja Misjonikursust?

PMK korraldust veab eest meeskond, mida juhib Kadre Arikainen. Meeskonda kuuluvad Mattias Haamer, Richard Markus Tamm ja Anna-Katariina Vaino.

PMK korraldust toetavad EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus, EELK Misjonikeskus ning EELK Usuteaduse Instituut.

Kursust rahastatakse läbi projektide, osavõtumaksude ja annetuste. Toetada piiblikooli rahaliselt. Iga annetus loeb!
Saaja: EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus
Konto: EE781010220119257019