Piibli- ja Misjonikursus noortele

Juba septembrist alustab taas meie põnev piiblikool.
Kohe regada saad siit: https://forms.gle/RZ6Y9ifkczqjRXbP7

2019 / 2020 kursuse nädalavahetused on järgmised:
27. – 29. september
25. – 27. oktoober
8. – 10. november
13. – 15. detsember
17. – 19. jaanuar
14. – 16. veebruar
13. – 15. märts
17. – 19. aprill
15. – 17. mai

Mis on Piibli- ja Misjonikursus?

Piibli- ja Misjonikursus (PMK) on 2011 aastal alguse saanud koolituskursus noortele kristlastele. Kursus kestab 9 kuud (septembrist maini) ning kokkusaamised toimuvad korra kuus ühel nädalavahetusel. Kursuse sihtrühmaks on 18-30 aastased koguduste noored. Tööd tehakse loengutes, seminarides, rühmades, vestlusringides ning iseseisvalt. Teemad, mida kursusel käsitletakse, on: Piibel, selle tekkelugu ning Piibel kui meie igapäevane leib, Jumal, kolmainuõpetus, Jeesus, lunastusõpetus, käsk ja evangeelium, Püha Vaim ja armuannid, diakoonia ehk kaastundlik teenimine, usuelu hoidmine, misjon, sakramendid, jutlus ja jutluse ettevalmistamine, rühmadünaamika ja rühma juhtimine, enesejuhtimine, hingehoid ja palju muud. Vaata varasemate kursuste kohta sissekandeid ka meie blogist: eelkpmk.blogspot.com.

PMKd on korrladatud Talu laagrikeskuses ning Põltsamaa kogudusemajas. Alates 2019 aastast ollakse Kose kogudusemajas.

Kes korraldab Piibli- ja Misjonikursust?

PMK korraldust veab eest meeskond, mida juhib Kadre Arikainen. Meeskonda kuuluvad Titta Hämäläinen, Madis Kask, Mattias Haamer ja Tene Metsma.

PMK korraldust toetavad EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus, EELK Misjonikeskus ning EELK Usuteaduse Instituut.