Piibli- ja Misjonikursus noortele

Juba septembrist alustab taas meie põnev piiblikool.
Kohe regada saad siit: https://forms.gle/5qEs82mtcaCMNi5W9

2020 / 2021 kursuse nädalavahetused on järgmised:
18. – 20. september
02 .- 04. oktoober
20. – 22. november
18. – 20. detsember
15. – 17. jaanuar
19. – 21. veebruar
19. – 21. märts
16. – 18. aprill
14. – 16. mai

Mis on Piibli- ja Misjonikursus?

Piibli- ja Misjonikursus (PMK) on 2011 aastal alguse saanud koolituskursus noortele kristlastele. Kursus kestab 9 kuud (septembrist maini) ning kokkusaamised toimuvad korra kuus ühel nädalavahetusel. Kursuse sihtrühmaks on 18-30 aastased koguduste noored. Tööd tehakse loengutes, seminarides, rühmades, vestlusringides ning iseseisvalt. Teemad, mida kursusel käsitletakse, on: Piibel, selle tekkelugu ning Piibel kui meie igapäevane leib, Jumal, kolmainuõpetus, Jeesus, lunastusõpetus, käsk ja evangeelium, Püha Vaim ja armuannid, diakoonia ehk kaastundlik teenimine, usuelu hoidmine, misjon, sakramendid, jutlus ja jutluse ettevalmistamine, rühmadünaamika ja rühma juhtimine, enesejuhtimine, hingehoid ja palju muud. Vaata varasemate kursuste kohta sissekandeid ka meie blogist: eelkpmk.blogspot.com.

PMKd on korraldatud Talu laagrikeskuses, Põltsamaa kogudusemajas ning ka Kose kogudusemajas. Sel aastal oleme taas Põltsamaal.

Kes korraldab Piibli- ja Misjonikursust?

PMK korraldust veab eest meeskond, mida juhib Kadre Arikainen. Meeskonda kuuluvad Mattias Haamer, Richard Markus Tamm ja Anna-Katariina Vaino.

PMK korraldust toetavad EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus, EELK Misjonikeskus ning EELK Usuteaduse Instituut.