Rumal rikas mees 

08.10.2013 – Luuka 12:13-21 – Rumal rikas mees  (Kõneleb Ilkka Puhakka)

Kokkuvõte:

Piiblis räägitakse rahast rohkem kui palvest, sest Jeesuse ajal mõeldi, et rikkad pääsevad taevasse automaatselt – sest vaestel puudub piisavalt raha, et kõiki juudi seadusi täita. Näiteks karjased pidid ka sabati ajal tööd tegema (hoidma rikaste lambaid) – see oli seadusevastane ja seetõttu karjaseid ei peetud pääste vääriliseks.

Salm 17 – mees arutleb endamisi – see tähendas, et tal ei olnud sõpru, kellega arutada ja selles kultuuris peeti sellist inimest äärmiselt vaeseks.

Tekst on mina-vormis: minu aidad, minu saak, minu hing.. – aga varandus on alati Jumala oma! Ja elu on kink Jumalalt.

Suurim kingitus on see, kui Sul on ühendus Jumalaga.