Eesmärgid 2020-2022

EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse üldkogu võttis 2019 aasta detsembris toimunud üldkoosolekul vastu uued eesmärgid aastateks 2020-2022.

 1. LNÜ seisab EELK noorte, laste ja töötegijate vajaduste eest ning vahendab nende arvamusi kirikuvalitsusele.
  1.1. On loodud EELK noortekogu, mis kogub kokku kirikus aktiivsed noored ja kaasab neid kiriku juhtimise juurde, et noorte hääl oleks kuulda. Noortekogu saab kokku vähemalt 2 korda aastas.
  1.2. LNÜ ja EELK noortekogu vahendavad noorte arvamust kirikukogule ning
  kirikuvalitsusele ning vastupidi.
  1.3. LNÜ kogub ning analüüsib lastetöö tegijate arvamust ja vajadusi ning vahendab seda kirikuvalitsusele (assessorile).
 2. LNÜ on EELK kogudustele ja nende töötegijatele usaldusväärne koostööpartner.
  2.1. LNÜ teavitab kirikuvalitsust, kogudusi ja praostkondi toimuvatest üritustest ja
  koolitustest. LNÜ parandab oma infoliikuvust ning teavitustööd.
  2.2. LNÜ korraldab aastas vähemalt ühe üle-eestilise noorteürituse, kuhu kogudused saavad oma noori saata.
  2.3. LNÜ korraldab laste- ja noortetöö tegijatele regulaarseid koolitusi. Aastas toimub vähemalt 3 koolitust lastetöö tegijatele ja vähemalt 2 koolitust noortetöö tegijatele.
  2.4. LNÜ kogub ja jagab metoodilisi materjale laste- ja noortetöö tegijatele.
  2.5. LNÜ jätkab koostöös EELK Misjonikeskuse ja Usuteaduse Instituudiga noortele suunatud Piibli- ja Misjonikursuse korraldamist ja arendamist.
  2.6. LNÜ tunnustab igal aastal tublisi EELK laste- ja noortetöö tegijaid.
 3. LNÜ on majanduslikult stabiilne organisatsioon.
  3.1. LNÜ on loonud teenuseid ja vahendeid omatulu teenimise suurendamiseks.
  3.2. LNÜ arendab enda tutvustamise ja müümise võimeid, et leida annetajaid, toetajaid ning sponsoreid.
  3.3. LNÜ hoiab ja arendab EELK toetuse saamist, olles rohkem seotud kirikuvalitsusega, tehes ennast rohkem kuuldavaks ning põhjendades oma valdkonna töö väärtust.