Arengukava

LNÜ on koostanud omale uue arengukava. Seda tehti Kodanikuühenduste Sihtkapitali toetusel. Arengukava koostamisse oli kaasatud palju inimesi ja loodame, et arengukava aitab EELK laste- ja noortetööd edaspidi paremini planeerida. Juuresolevalt lingilt on võimalik lugeda ja tutvuda LNÜ uue arengukavaga.

LNÜ ARENGUKAVA