Lastejutlused

Õpetaja Küllike Valk on kirjutanud terve kirikuaasta pühapäevade jaoks perikoobi järgi lastejutlused. Jutlused on igaks lugemisaastaks (3 aastat). Paneme neid siia ülesse juppide kaupa.

3. Pühapäev enne paastuaega
1. lugemisaasta(Mt 20:1-16) Tähendamissõna töötegijaist viinamäel 
2. lugemisaasta –
3. lugemisaasta(Lk 17:7–10) Tähendamissõna alandlikust teenimisest 

2. Pühapäev enne paastuaega
1. lugemisaasta –
2. lugemisaasta(Jh 4: 31- 38 (1: 43 – 51, 4: 1 – 28)) Üks on, kes külvab, ja teine, kes lõikab 
3. lugemisaasta – (Mt 13: 31 – 32; 17: 14 – 20) Tähendamissõna sinepiivakesest

Pühapäev enne paastuaega
1. lugemisaasta(Lk 18:31–43) Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist ja tervendab pimeda
2. lugemisaasta(Jh 12: (20 – 24) 25–33 (34 – 36)) Kes oma elu armastab, see kaotab selle 
3. lugemisaasta(Mk 10:32–45) Sebedeuse pojad igatsevad au järele 

Paastuaja 1. pühapäev
1. lugemisaasta – (Matteuse 4:1–11) Jeesust kiusatakse kõrbes
2. lugemisaasta –
3. lugemisaasta –

Paastuaja 2. pühapäev
1. lugemisaasta – 
2. lugemisaasta – (Mk 9:17–29) Jeesus tervendab langetõbise poisi
3. lugemisaasta – (Lk 7: 41 – 43) Kümme korda suurem tänu

Paastuaja 3. pühapäev
1. lugemisaasta –
2. lugemisaasta –
3. lugemisaasta – (Jh 8:46–59) Jeesust süüdistatakse koostöös kurja vaimuga

Paastuaja 4. pühapäev
1. lugemisaasta –
2. lugemisaasta(Jh 6: (1 – 13) 24–35) Jeesus kõneleb tõelisest leivast
3. lugemisaasta – (Jh 6:48–58) Jeesus kõneleb tõelisest leivast

Paastuaja 5. pühapäev
1. lugemisaasta –
2. lugemisaasta – (Lk (11: 43 – 44) 13:31 – 35) Jeesust hoiatatakse ja Ta kurdab Jeruusalemma saatuse pärast
3. lugemisaasta – (Mk 12:1–12) Tähendamissõna viinamäe rentnikest

Palmipuudepüha
1. lugemisaasta –
2. lugemisaasta – (Jh 12: 1- 8) Maarja salvib Jeesust
3. lugemisaasta – (Mt 21:12–17) Jeesus ajab kaubitsejad templist välja

1. Ülestõusmispüha
1. lugemisaasta
2. lugemisaasta
3. lugemisaasta – (Mt (21: 12-14; 27: 54, 62-66) 28: 1-8 (11-15)) Kristus on surnuist üles
tõusnud!

Ülestõusmisaja 2. pühapäev
1. lugemisaasta – (Jh 20:19-31)
2. lugemisaasta – (Jh 21:1–14) Jeesus ilmub Tibeeriase järve rannal
3. lugemisaasta – (Lk 24:36–49) Jeesus ilmub üheteistkümnele jüngrile

Ülestõusmisaja 3. pühapäev
1. lugemisaasta
2. lugemisaasta – (Jh 21:15-19; Mt 16:18-19; 28:19-20) Hea karjane
3. lugemisaasta

Ülestõusmisaja 4. pühapäev
1. lugemisaasta – (Jh 16:16–23) Jumala rahva koduigatsus
2. lugemisaasta – (Jh 14: 2;17:11-17 ja 1. Peetruse kiri 1: 3-9) Jumala rahva koduigatsus
3. lugemisaasta – (Jh 14:1–7) Jeesus julgustab jüngreid

Ülestõusmisaja 5. pühapäev
1. lugemisaasta – (Jk1: 17-21; Jh16: 5-15)
2. lugemisaasta – (Jh 14:2, 15-26; 17: 1-6, 11-17)
3. lugemisaasta – (Js 4:2–6) Jeruusalemma õnnelik tulevik; (1. Jh 3:18-24) Vaimust me tunneme ära, et Jumal püsib meis; (Jh 15:10-17) Seda ma olen teile rääkinud, et teie rõõm saaks täielikuks

Ülestõusmisaja 6. pühapäev
1. lugemisaasta – (Jh 16:23–33) Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik!
2. lugemisaasta – (Mt 6:5–13) Teie palvetage siis nõnda
3. lugemisaasta – (Lk 11:5–13) Jeesus õpetab jüngreid palvetama

Ülestõusmisaja 7. pühapäev
1. lugemisaasta – (Jh 15:26–16:4) Tuleb Lohutaja, Tõe Vaim, siis Tema tunnistab minust
2. lugemisaasta
3. lugemisaasta – (Jh 17:18-23; Ap 1:12-26) Püha Vaimu and

Nelipüha 19. pühapäev
1. lugemisaasta – (Mt 22:34-40) Seadusetundja kiusab Jeesust küsimusega suurimast käsust
2. lugemisaasta – (Mk 12:28–34) Kirjatundja kiusab Jeesust küsimusega suurimast käsust
3. lugemisaasta

Nelipüha 20. pühapäev
1. lugemisaasta
2. lugemisaasta
3. lugemisaasta – (Jh 6:25–35) Mina olen eluleib

Nelipüha 21. pühapäev
1. lugemisaasta
2. lugemisaasta – (Lk (9: 1 – 6); 10:1-12) Jeesus läkitab seitsekümmend jüngrit
3. lugemisaasta – (Jh 13:16–20) Kes võtab vastu selle, kelle mina saadan, see võtab vastu minu

Nelipüha 23. pühapäev
1. lugemisaasta – (Mt 18:23–35) Tähendamissõna südametust sulasest
2. lugemisaasta
3. lugemisaasta

Mihklipäev – (Mt 18:1-5) Kes on suurim?

Valvamispühapäev
1. lugemisaasta
2. lugemisaasta – (Mk 13:33–37) Jeesus õhutab valvama
3. lugemisaasta – (Mt 24:36–44) Jeesus õhutab valvama

Igavikupühapäev (Kirikuaasta viimane pühapäev)
1. lugemisaasta – (Mt 25:31–46) Tähendamissõna rahvaste kohtust
2. lugemisaasta
3. lugemisaasta