LNÜ Üldkoosoleku materjalid

EELK LNÜ korraline üldkoosolek toimub 05.12.2017 kell 18:00 Tallinnas, Tehnika 115.

LNÜ üldkoosoleku päevakord ja materjalid:

  1. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine.
  2. 2017 aasta eelarve ja tegevuskava täituvus.
  3. 2018 aasta eelarve eelnõu ja tegevuskava eelnõu.
  4. LNÜ aastal 2019
  5. Muud küsimused.

Volitus üldkoosolekule LNÜ volikiri üldkoosolekule.