LNÜ Üldkoosoleku materjalid

EELK LNÜ korraline üldkoosolek toimub 04.12.2019 kell 18:00 Tallinnas (Tehnika 115).

LNÜ üldkoosoleku päevakord ja materjalid:

  1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine
  2. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine
  3. 2019 aasta eelarve ja tegevuskava täituvus
  4. 2020 aasta eelarve ja tegevuskava
  5. LNÜ missioon, visioon ja väärtused. Juhatuse ettepanekud uuendusteks.
  6. Juhatuse valimine. LNÜ juhatuses on hetkel 2 vakantset kohta.
    • Ühel juhatuse liikmel lõppeb mandaat ja üks koht on lahtine eelmistest valimistest. Kui sa soovid juhatusse kandideerida, siis palun saada oma tutvustus ja motviatsioonikiri 1. detsembriks aadressile lny@eelk.ee. Kandideerimiseks pead olema vähemalt 18. a. ja EELK liige.
  7. Revisjonikomisjoni valimine
  8. Muud ettetulevad küsimused

Volitus üldkoosolekule LNÜ volikiri üldkoosolekule.

Oma tulekust palun teada anda lny@eelk.ee