LNÜ Üldkoosoleku materjalid

EELK LNÜ korraline üldkoosolek toimub 18.06.2019 kell 18:00 Tallinnas (Tehnika 115).

LNÜ üldkoosoleku päevakord ja materjalid:

  1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine
  2. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine
  3. 2018 aasta majandusaasta aruanne
  4. 2019 aasta eelarve ja tegevuskava täituvus
  5. Juhatuse valimine
    • Ühel juhatuse liikmel lõppeb mandaat ja üks koht on lahtine eelmistest valimistest. Kui sa soovid juhatusse kandideerida, siis palun saada oma tutvustus ja motviatsioonikiri 10. detsembriks aadressile lny@eelk.ee. Kandideerimiseks pead olema vähemalt 18. a. ja EELK liige.
  6. Revisjonikomisjoni valimine
  7. Muud ettetulevad küsimused

Volitus üldkoosolekule LNÜ volikiri üldkoosolekule.

Oma tulekust palun teada anda lny@eelk.ee