LNÜ Üldkoosoleku materjalid

EELK LNÜ korraline üldkoosolek toimub 12.12.2018 kell 18:00 Tallinnas (Tehnika 115).

LNÜ üldkoosoleku päevakord ja materjalid:

  1. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine
  2. 2018 aasta eelarve (kulud / tulud) ja tegevuskava
  3. 2019 aasta eelarve ja tegevuskava eelnõu
  4. Juhatuse valimine
    • Viiel juhatuse liikmel lõppevad mandaadid. Kui sa soovid juhatusse kandideerida, siis palun saada oma tutvustus ja motviatsioonikiri 10. detsembriks aadressile lny@eelk.ee. Kandideerimiseks pead olema vähemalt 18. a. ja EELK liige.

Volitus üldkoosolekule LNÜ volikiri üldkoosolekule.

Oma tulekust palun teada anda lny@eelk.ee