LNÜ Üldkoosoleku materjalid

EELK LNÜ korraline üldkoosolek toimub 12.12.2018 kell 18:00 Tallinnas.

LNÜ üldkoosoleku päevakord ja materjalid:

On peagi tulemas.

Volitus üldkoosolekule LNÜ volikiri üldkoosolekule.

Oma tulekust palun teada anda lny@eelk.ee