Meist

MEIE MISSIOON
Olla EELK kogudustele ja nende laste- ja noorsootöö tegijatele toeks ning abiks, et Eesti lapsed ja noored saaksid Jumalat turvalises keskkonnas, oma vanusest lähtuvalt tundma õppida.

MEIE VISIOON
Aastaks 2022 on EELK LNÜ majanduslikult stabiilne noorteorganisatsioon, mis on EELKs arvestatav koostööpartner ja seisab EELK noorte huvide eest.

MEIE VÄÄRTUSED
Kristusekesksus – LNÜ kuulutab ja tunnistab Kristust, et inimesed jõuaksid päästeni. Jumala Sõna ja Jeesuse õpetus on LNÜ tegevuste alus ning sisu. Julgustada inimesi elama oma usku välja.

Avatus – LNÜ on avatud uutele inimestele, ideedele ja kristlikule mitmekesisusele, ühtaegu hoides ja kandes luterlikke traditsioone.

Teenimisvalmidus – LNÜ teenib rõõmu ning põhendumisega kirikut, lapsi, noori ja
töötegijaid. Alati valmis abistama, toetama ning nõu andma.

Taustaväärtustena julgus, hoolivus, usaldusväärsus, asjatundlikkus ja koostöö.

Eetikakoodeks

Laste- ja Noorsootöö Ühendus (LNÜ) on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku alla kuuluv MTÜ, milles on liikmeid üle Eesti. Meie põhiline töö on koolitada nii noortejuhte, kui ka lastetöö tegijaid. Soovime olla kogudustele toeks noortetöö tegemisel. Võimalusel varustame noortejuhte ka materjalidega. Lisaks koolitustele korraldame ka üle-Eestilist laagrit Noortefestival JäPe. Festivali külastab 150-200 noort. Tegemist on festivaliga, mis annab noortele võimaluse olla koos teiste kristlastega ja pakkuda neile ka head muusikat ja vaba aja veetmise võimalust. Festivali koduleht: www.jape.ee

Noortejuhtidele korraldab LNÜ aastas kaks korda seminare, mis toovad kokku noortejuhid üle Eesti. Praeguseks on seminaride “koduks” saanud Rannamõisa kogudusemaja kuid neid on toimunud ka mujal – Kosel, Talus, Tartus ja Nissis.

LNÜ koolitab lastetöö tegijaid ning võimalusel antakse välja metoodilist materjali, mida lastetöö tegijad saavad kasutada. Iga-aastaselt toimub lastetöö tegijatele suvepäevad, kus saab koos töökaaslastega lõbusalt aega veeta ning ka üksteiselt õppida. Lastetöö tegijad saavad jagada omi kogemusi teiste õpetajatega ning kuulda ka teiste lugusi. Alati õpitakse ka midagi uut, mida endaga kaasa võtta.

Kõik meie tegemised on kirjas “Projektid” lehel ning kalendris. LNÜ tegeleb võimalusel ka kirjastamisega. Nimekiri meil müüdavatest trükistest on nähtaval “materjalid” lehe all.

Natuke ajaloost

Tänase seisukorrani jõudmine on võtnud pikki aastaid. Järgnevalt natuke LNÜ ajaloost.

2010 – muutub liikmelisus. Liikmed saavad olla eraisikud.

03.12. 2003 – Ühinevad Pühapäevakooli Ühendus ja Noorte Keskus. Moodustatakse Laste- ja Noorsootöö Ühendus. Liikmeteks on kogudused.

07.04.1990 – loodi EELK Pühapäevakooli Ühendus

05.12.1935 – loodi EELK Noorsootöö Keskus