Järgne mulle!

10.09.2013 – Luuka 9:57-62 – Järgne mulle!  (Kõneleb Ilkka Puhakka)

Kokkuvõte:
Rebane = roomlased

Taeva linnud = paganad

Jeesuse järgijatel ei ole kohta siin maailmas.

Arvesta kokku, mida Jeesuse järgimine Sulle maksma läheb ja mõtle siis, kas saad seda “endale lubada”. Jeesus ütleb siin, et minu järgimiseks Sa EI küsi luba teistelt. Samuti, et Sa ei saa enne teha kõiki muid asju maailma ära, ja alles siis Jeesust järgima hakata.