Söömaaeg Siimona kojas 

15.10.2013 – Luuka 7:36-50 – Söömaaeg Siimona kojas  (Kõneleb Ilkka Puhakka)

Kokkuvõte:

Kui oli pidu väärika inimese kodus, siis uksed olid kõigile avatud tulema, mitte kutsutud külalised võisid istuda seina ääres.

Siimon ei suudle Jeesust üldse, see ei juhtu kogemata ja kõik märkavad seda! See on suur solvang. Patune naine üritab kehva olukorda kuidagi päästa ja käitub väga kummaliselt, millega häbistab ennast ja Jeesust. Juuste lahti võtmine väga ebaviisakas, naisel olid alati juuksed kinni. Naine teeb seda, mida oleks pidanud tegema Siimon.

Jeesus rikub täiuslikult kirjutamata külalislahkuse seadust: ta ei kiida isandat, vaid tõstab patuse naise võrdväärseks isandagavõi isegi natuke kõrgemale – see oleks tollases kultuuris olnud juba piisav põhjus, et Jeesus tappa.

Siimon näeb ainult välist, kuidas naine häbistab tema kodu ja tekitab keerulise olukorra.

Jeesus nägi naise südamesse, nägi inimest, kes kahetses oma patte ja andis patud andeks.