Kadunud lammas 

17.09.2013 – Luuka 15:1-7 – Kadunud lammas (Kõneleb Ilkka Puhakka)

Kokkuvõte:

Tähendamissõnades rääkis Jeesus rahva kõige intelligentsemale osale. Siin loos räägib variseridele. Ka Jeesus ise kuulus variseride hulka (=kirjatundja, õppinud, tark). Õige oli see, kes täitis seaduse kõiki väikseid punkte, patused olid nö tavalised inimesed nagu meie. Tölner oli petis ühiskonna arvates.  Ainus viis kadunud lammast päästa, tagasi koju tuua oli hea karjase õlgadel (=Jeesuse kaudu).

Kaks erinevat meeleparandust:
1) pääste taevasse (tuleb teha üks kord),
2) kristlase igapäevaelu meeleparandus (jätkuv).