Lõpu aegadest

22.10.2013 – Luuka 21:5-38 – Lõpu aegadest  (Kõneleb Pentti Mentu)

Kokkuvõte:

Piibli punane niit on päästelugu.

Maailma lõpp on inimestele alati atraktiivne olnud, ja ka jüngrid küsisid nii: millal?

168.aastal oli olukord, kus juutide usk oli täiesti keelatud ja arvati, et nüüd kohe peab Jumal sekkuma ja selle võõra halva valitsuse lõpetama.

Selle raskuse keskel Jeesus julgustab pidama vastu ja olema julged. Mitmed lootsid, et tema teine tulemine tuleb üsna pea pärast tema lahkumist.

Piiblis kirjutatud kõik Jumala lubadused täituvad, kuigi me ei tea millal.