Kadunud Poeg 1

24.09.2013 – Luuka 15:11-32 – Kadunud Poeg 1  (Kõneleb Ilkka Puhakka)

Kokkuvõte:

Tolle aja ühiskonnas oli täiesti ennekuulmatu, et poeg tuli isa eluajal oma varandust kätte nõudma. See tähendas, et ta soovib oma isa surma. Poeg selles loos käitub ootamatult, aga ka isa vastab talle ootamatult.

Kauge maa ei tähendanud geograafiliselt kauget.

Seakarjus oli kõige madalam koht, kuhu langeda, eriti veel kui olid juudi soost. Poeg oli kõige sügavamas häbis ja alanduses, kuid selles teeb ta meeleparanduse. Nälg oli häbist suurem, see pani ta liikuma tagasi koju.

Piibel ütleb, et ainus, mida Jumal vihkab, on hülgamine.

Kuna isale omistati haletsemise omadus (naiselik), said kõik kuulajad aru, et räägitakse Jumalast.