“Lastekirik” materjal

Siin lehel on uued EELK pühapäevakooli materjalid “Lastekirik”. Tegemist on kirikuaasta pühasid käsitleva materjaliga, mis ilmub juppida kaupa.
Materjali on koostanud Salome Olenius, Titta Hämäläinen, Lia Kaljuste, Anna Humal ja Triin Salmu ning kujunduse teinud Kirsi Vimpari. Täpsemalt saad lugeda sissejuhatuses.
Materjalis on erinevad osad, mis aitavad juhendajal tundi läbi viia. Materjalis on sisuline osa koos õpetajale mõeldud taustainfoga ning tunnile vajalike lisadega. Mõne tunni juures on ka vajalikud printimis materjalid. Välja on toodud ka lingid erinevatele lisa ressurssidele nagu lastejutlused, põrandapildi lood või LNÜ Pinterest.
Iga tund on pdf failiformaadis, mis on kergesti allalaetav või ka internetis vaadatav.

MATERJAL
Sissejuhatus
Pühapäevakooli tunni ehitus
11. TUND – Tuhkapäev (Tähendamissõna kadunud pojast, tund 7+ vanusele)
12. TUND – Palvepäev (Õige palvetamine – Lk 18:9-14 / Eestpalve – Jh 17, tund 4+ vanusele)
13. TUND – Jeesus kiusatuste võitja (Jeesus kõrbes)
14. TUND – Tähendamissõna sinepiivakesest 
15. TUND – Tähendamissõna talentidest
16. TUND – Jeesuse vaenlased: variserid ja ülempreestrid (Jh 11:45-57)
17. TUND – Paastumaarjapäev
18. TUND – Palmipuudepüha
18.2 TUND – Vaikne nädal (väiksematele)
19. TUND – Suur Neljapäev
20. TUND – Suure Reede ja Ülestõusmispüha (vanusele 10+)
21. TUND – Palvepühapäev (Meie Isa palve)
22. TUND – Taevaminemispüha
23. TUND – Nelipüha

NOOTIDE LISA 1
NOOTIDE LISA 2