“Lastekirik” materjal

Siin lehel on uued EELK pühapäevakooli materjalid “Lastekirik”. Tegemist on kirikuaasta pühasid käsitleva materjaliga, mis ilmub juppide kaupa. Kõige uuemad on paksus kirjas.
Materjali on koostanud Salome Olenius, Titta Hämäläinen, Lia Kaljuste, Anna Humal ja Triin Salmu ning kujunduse teinud Kirsi Vimpari. Täpsemalt saad lugeda sissejuhatuses.
Materjalis on erinevad osad, mis aitavad juhendajal tundi läbi viia. Materjalis on sisuline osa koos õpetajale mõeldud taustainfoga ning tunnile vajalike lisadega. Mõne tunni juures on ka vajalikud printimis materjalid. Välja on toodud ka lingid erinevatele lisa ressurssidele nagu lastejutlused, põrandapildi lood või LNÜ Pinterest.
Iga tund on pdf failiformaadis, mis on kergesti allalaetav või ka internetis vaadatav.

MATERJAL
Sissejuhatus
Pühapäevakooli tunni ehitus
Lisamaterjal – Mardi- ja Kadripäev ning Halloween.
Lisamaterjalid jõuludeks – Valguse otsingul, Vana Jõululaul, Jõulukuuse ehtimine. (näidendid/ühised tegevused)

1. TUND – Kirikuaasta, 1. Advent
1. TUND – Sümbolid kirikuaasta mängule (printimiseks)
2. TUND – Maarja, 2. Advent
3. TUND – Maarja ja Eliisabet, 3. Advent
4. TUND – Joosep, 4. Advent
5. TUND – Jõulud (üldine tund jõuludest)
6. TUND – Kolmekuningapäev
7. TUND – Ristija Johannes (Kristuse ristimise püha)
8. TUND – Küünlapäev
9. TUND – Jeesus 12-aastasena templis
10. TUND – Tähendamissõna töötegijatest viinamäel
11. TUND – Tuhkapäev (Tähendamissõna kadunud pojast, tund 7+ vanusele)
12. TUND – Palvepäev (Õige palvetamine – Lk 18:9-14 / Eestpalve – Jh 17, tund 4+ vanusele)
13. TUND – Jeesus kiusatuste võitja (Jeesus kõrbes)
14. TUND – Tähendamissõna sinepiivakesest 
15. TUND – Tähendamissõna talentidest
16. TUND – Jeesuse vaenlased: variserid ja ülempreestrid (Jh 11:45-57)
17. TUND – Paastumaarjapäev
18. TUND – Palmipuudepüha
18.2 TUND – Vaikne nädal (väiksematele)
19. TUND – Suur Neljapäev
20. TUND – Suure Reede ja Ülestõusmispüha (vanusele 10+)
21. TUND – Palvepühapäev (Meie Isa palve)
22. TUND – Taevaminemispüha
23. TUND – Nelipüha
24. TUND – Piibli punane niit
24. TUND Lisa 3 – Printimislehed õpetajale
24. TUND Lisa 4 – Printimislehed lastele
25. TUND – Mihklipäev
26. TUND – Lõikustänupüha
27. TUND – Armastuse käsk
28. TUND – Apostlid
29. TUND – Misjonipüha (Ristimine)
30. TUND – Usupuhastuspüha
31. TUND – Pühakutepäev/ hingedepäev
32. TUND – Igavikupühapäev (Taevane kuningriik, surm)

NOOTIDE LISA 1
NOOTIDE LISA 2
NOOTIDE LISA 3