Ühe aasta pühapäevakooli juhend

See pühapäevakooli juhend on 1990 aastal välja antud raamat pühapäevakooli juhendajatele. Tunnid on peatükkide kaupa pdf failides, mida saate omale alla laaida ja vajadusel välja printida.

Näidistunni kava.

Meie Isa, õnnistussõnad, usutunnistus.

SEPTEMBER
1. pühapäev – Tere tulemast pühapäevakooli (Lk 10:38-42, Jeesus Marta ja Maria kodus)
2. pühapäev – Jeesus õpetab Meie Isa palvet (Js 65:24 ja Lk 11:1-8, Palve kuulmine ja Jeesus õpetab meie Isa palvet)
3. pühapäev – Tänu sügisandide eest (1Kn 17:8-16, Sarepta lesknaine)
4. pühapäev – Ligimene (Lk 10:30-37, Halastaja Samaarlane)

OKTOOBER
1. pühapäev – Mihklipäev (Mk 10:13-16, Jeesus õnnistab lapsi)
2. pühapäev – Jeesus Sakkeusel külas (Lk 19:1-10, Sakkeus)
3. pühapäev – Hea karjane (Jh 10:1-10, Hea karjane)
4. pühapäev – Andeksandmine ja andekssaamine (Mt 18:21-22, Andeksandmine)

NOVEMBER
1. pühapäev – Pühakutepäev (Mt 5:1-12, Jeesus õpetab rahvast)
2. pühapäev – Jeesus teeb terveks kuninga ametniku poja (Jh 4:46-53, Jeesus teeb terveks kuninga ametniku poja)
3. pühapäev – Vastutus ja vastutuse kandmine (Mt 21:28-31, Isa kaks poega)
4. pühapäev – Kirikuaasta (Lk 4:16-22, Jeesus loeb Pühakirja sünagoogis)

DETSEMBER
1. pühapäev – Advendiaja algus
2.-4. pühapäev – Advenditegevused. Hakatakse üheskoos valmistuma jõuludeks ja pühapäevakooli jõulupuuks.

JAANUAR
1. pühapäev – Uusaastapäev-Jeesuse nimepäev (Lk 2:21, Jeesusele nimepanemine)
2. pühapäev – Kolmekuningapäev, Targad hommikumaalt (Mt 2:1-12, Targad hommikumaalt)
3. pühapäev – 12-aastane Jeesus templis (Lk 2:41-52, 12-aastane Jeesus templis)
4. pühapäev – Jeesus aitab pimedat meest (Lk 18:35-43, Pime Bartimeus)

VEEBRUAR
1. pühapäev – Vastlapäev. Kes on suurim? (Mt 10:35-45, Sebedeuse pojad)
2. pühapäev – Jeesus ja tema jüngrid tormi käes (Mt 8:23-27, Jeesus vaigistab tormi)
3. pühapäev – Viie tuhande mehe söötmine (Jh 6:1-5, Viis leiba ja kaks kala)
4. pühapäev – Kadunud lammas (Lk 15:3-7, Kadunud lammas)

MÄRTS
1. pühapäev – Kaana pulmad (Jh 2:1-11, Kaana pulmad)
2. pühapäev – Palmipuudepüha (Mk 11:1-11, Jeesus ratsutab Jeruusalemma)
3. pühapäev – Viimane õhtusöömaaeg (Lk 22:14-23, jeesus seab sisse pühaõhtusöömaaja)
4. pühapäev – Ülestõusmispühad (Jh 19:16-30, ja 20:1-10, Ülestõusmispühad)

APRILL
1. pühapäev – Emmause teel (Lk 24:13-35, Jeesus ilmub jüngritele Emmause teel)
2. pühapäev – Lapsed, kas teil on süüa? (Jh 21:1-4, Tibeeria järve kaldal)
3. pühapäev – Jeesus läheb Jumala juurde (Lk 24:49-53, Jeesus läheb taevasse Jumala juurde)
4. pühapäev – Nelipüha. Nii sündis kogudus (Ap 2. Esimene nelipüha)

ERILINE JUHEND KEVADEKS
Loomine – 1Ms, Jumal kõige looja ja hoidja.